Kvernsteinsmarknaden 2018

Vi ynskjer velkomen til den tradisjonelle Kvernsteinsmarknaden, i Kvernsteinsparken, laurdag 23. juni, kl. 12-16. Det er Jonsok! Difor vert det feiring i Kvernsteinsparken etter marknaden. Meir info kjem snart på Facebook-sida vår. På plakaten over for marknaden kan du sjå at det kjem ein nyheit: Trollstien. Kva kan dette vere? Kom, kom! Og finn det ut! Plakaten er laga av Frode Holst.

Sand frå Loneland til kalkomnen i Kvernsteinsparken

Loneland – eit klassisk sandtak.
Loneland – eit klassisk sandtak.

Ein treng mange materialar til eit restaureringsarbeid på ein «gammal» kalkomn, som den i Kvernsteinsparken: Eldfast naturstein, vanleg naturstein, leire, brentkalk, treverk, jarn. Og mange verkty; hammar og meisel, sag, mureverkty, spikar, tommestokk, bøtter og spann – vatn! Har vi gløymd noko? Sand! Vi treng sand for å lage god, gammaldags kalkmørtel; til fuging og pussing, til å mure stein! Difor tok vi ein tur til Ola Kjell Loneland og det største sandtaket i nærleiken, på Loneland, i Fjaler, nær grensa til Hyllestad. Les meir

Leire frå Askvoll for å reparere kalkomnen i Kvernsteinsparken

Blåleira i Vårdal i Askvoll er knallhard! Tung hakke og godt mot! Foto: Torbjørn Løland
Blåleira i Vårdal i Askvoll er knallhard! Tung hakke og godt mot! Foto: Torbjørn Løland

Kvernsteinsparken formidlar historia om kvernsteinsbrota i Hyllestad. Men vi jobbar òg med formidling av anna bergverkshistorie. Den handlar ikkje minst om gamle teglverk, der lokal leire vart teke i bruk for å lage byggestein og takpanner. Og leire treng ein til å bygge omnar som skal tåle høg temperatur. Difor tok vi ein tur til Askvoll, til dei viktigaste gamle teglverka på Vestlandet, Helle og Vårdal ved Holmedal. Teglverka vart lagt ned for mange år sidan, men det er framleis mykje leire her. Vi grov ut 150 kg i Vårdal. Leira skal brukast til å reparere kalkomnen i Kvernsteinsparken i slutten av juni. Les meir

«Citizen Science» i Kvernsteinsparken?

Diskusjonar om «Citizen Science» i Kvernsteinsparken. Frå venstre: Martina og Julia frå RGZM i Tyskland, Meinrad frå Høgskulen på Vestlandet, Torbjørn frå Hyllestad og Dag Olav frå Høgskulen på Vestlandet
Diskusjonar om «Citizen Science» i Kvernsteinsparken. Frå venstre: Martina og Julia frå RGZM i Tyskland, Meinrad frå Høgskulen på Vestlandet, Torbjørn frå Hyllestad og Dag Olav frå Høgskulen på Vestlandet

Korleis kan museum og forskingsinstitusjonar få eit bredt publikum interesserte i forsking? 1. og 2. mai hadde Kvernsteinsenteret besøk frå Tyskland og Bergen for å drøfte dette spørsmålet. Norsk Kvernsteinsenter er med i eit forskingsnettverk om «materialitet» i forsking og didaktikk som vert koordinert av Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Les meir

Til Otta for å sjå på kleberhistoria – og handle kleberstein!

...og så handla vi 8 tonn tilskoren kleberstein få lageret til Norsk Kleber på Otta... Foto: Per Storemyr
Frå lageret til Norsk Kleber på Otta. Her har vi handla 8 tonn kleberstein.

Vi skal byggje om kalkomnen i Kvernsteinsparken med kleberstein! Om berre to månader! Kleber er som kjend motstandsdyktig mot varme og lagrar varme betre enn annan stein. Og kleber vert brukt til omnar. Difor tok Torbjørn og Per førre veka turen til Norsk Kleber på Otta, Noregs store produsent av moderne kleberomnar, for å bestille 8 tonn tilskoren stein. Vi landa ein avtale – og samstundes nytta vi høvet til å sjå på verdas finaste historiske saghus for kleber, på Sagflaten ved Sel, saman med kjentmann Kjell Voldheim. Les meir