Med marinarkeologane frå Sjøfartsmuseet på tokt i Hyllestad

Tord Kristian Karlsen har nett fått opp ein kvernstein frå botnen av Myklebustfjøra i Hyllestad. Thomas Bjørkeland fraus der nede i vatnet og løfta han opp!
Tord Kristian Karlsen har nett fått opp ein kvernstein frå botnen av Myklebustfjøra i Hyllestad. Thomas Bjørkeland fraus der nede i vatnet og løfta han opp!

Denne veka har marinarkeologar frå Bergens Sjøfartsmuseum trassa kulde og sno og dykka etter kvernstein langs Sørefjorden og i Myklebustfjøra i Hyllestad. Målet var å kartfeste stein som av ein eller annan grunn har hamna på havets botn. Det kan vere vrakstein frå den store produksjonen på land, men òg ferdige kvernstein som vart mista då dei skulle lastast på båt for eksport til den store verda i vikingtida og mellomalderen. Undersøkingane er ein del av Sjørfartsmuseet sitt forvaltingsansvar for marinarkeologien på Vestlandet – og dei er viktige for Kvernsteinsparken: for såleis kan vi betre forstå, formidle og hjelpe til med å forvalte steinbrotlandskapet. Ein stor del av landskapet finn ein på fjordbotnen! Les meir

Ny rapport om UNESCO Global Geopark og gode tilbakemeldingar frå HAFS Regionråd!

Brurastakken på Atløyna i Askvoll: Noregs finaste fold. Vil verte eit ikon i ein UNESCO Global Geopark i HAFS.
Brurastakken på Atløyna i Askvoll: Noregs finaste fold! Kan verte eit ikon i ein UNESCO Global Geopark i HAFS!

I går presenterte avdelingsdirektør Franziska Rüttimann vår nye rapport om UNESCO Global Geopark for HAFS Regionråd. Det er Musea i Sogn og Fjordane/Norsk Kvernsteinsenter og Hyllestad kommune som har jobba fram rapporten, med midlar frå Regionrådet og med god hjelp frå Sognefjorden Kystpark. Presentasjonen og rapporten fell tydelegvis i smak, for rådet fatta vedtak om å gå vidare med utviklingsprosessen. No skal ei arbeidsgruppe, med leiar av rådet Gunhild Berge Stang i spissen, sjå på moglegheiter for organisasjon og finansiering. Vi er kjempeglade! Vi har tru på at HAFS om nokre år vert ein del av «UNESCO-familien» og kan vise fram unik geologi, natur og kulturhistorie – til glede for oss sjølv – og for mange fleire besøkande enn i dag. Les meir

Tjuvstart på sesongen og gode besøkstal!

Reportasje om Kvernsteinsparken i avisa Ytre Sogn 26. januar 2018. Sjå heile artikkelen ved å trykke på biletet!
Reportasje om Kvernsteinsparken i avisa Ytre Sogn 26. januar 2018. Sjå heile artikkelen ved å trykke på biletet!

I dag har vi tjuvstarta «sesongen» med besøk av 6. klassingane ved Hyllestad skule. Temaet var vikingtida, som elevane no lærar om i samfunnsfag. Det er flott å kunne vise elevane at Hyllestad var eit stort «industrisentrum» i vikingtida. Dei fekk prøve kvernhogging, smiing, laging av spinnehjul i kleberstein, kverning av korn og baking. Takk til lærar Øystein Osland for at han tok med seg elevane!

Elevane er dei fyrste i besøksstatistikken for 2018, som vi håpar skal bli enda betre enn 2017. I avisa Ytre Sogn kunne vi i dag vi lese at 2017 hadde ein auke på heile 40% samanlikna med 2016. Les heile artikkelen her.

Sjå også innlegg om besøkstala på heimesida til Musea i Sogn og Fjordane.

Les om «Geologien som verdiskapar» medan vi jobbar med ny rapport om «UNESCO Global Geopark i HAFS-regionen»

For meir enn 400 millionar år sidan: Da låg HAFS-regionen i ei klemme mellom Ur-Europa og Ur-Amerika. På eit ufatteleg djup, medan verdas største fjellkjede, Den kaledonske fjellkjeda, reiste seg ovanpå. Det er eit mirakel at regionen har klart seg så bra som han har! Illustrasjon: Per Terje Osmundsen, NGU.
For meir enn 400 millionar år sidan: Da låg HAFS-regionen i ei klemme mellom Ur-Europa og Ur-Amerika. På eit ufatteleg djup, medan verdas største fjellkjede, Den kaledonske fjellkjeda, reiste seg ovanpå. Det er eit mirakel at regionen har klart seg så bra som han har! Illustrasjon: Frode Holst/Per Terje Osmundsen.

I desse dagar er vi nesten ferdige med eit større prosjekt for HAFS Regionråd: «UNESCO Global Geopark i HAFS-regionen: Eit nytt fyrtårn for HAFS og Sogn og Fjordane?» Det handlar om ein helt unik geologi som verdiskapar i utkantregionen HAFS, kanskje også om eit nytt perspektiv på framtida i regionen? Bakgrunnen for prosjektet er eit anna prosjekt for Regionrådet: «Geologien som verdiskapar» (2012-2015). Rapporten frå dette prosjektet har ikkje tidlegare vore tilgjengeleg for folk flest. No kan han lesast medan vi bur oss på svaret om HAFS kvalifiserer til UNESCO Global Geopark – og kva regionen kan vente seg om ein i framtida søkjer ein slik status.

Les meir

God høgtid frå Kvernsteinsparken!

god-høgtid-frå-kvernsteinsparken

Ei flaumande god høgtid ynskjer eg dykk! Send ein venleg tanke til meg her eg står med vatn opp te knea på Veslejulaftan! Takk for at de vitja meg i året som gjekk og velkomen att i 2018. Då skal eg nok ha turka opp! Mange helsingar frå Kvernsteinsparken.