Det skjer

Demonstrasjon av enkel tjørebrenning under Hyllestadseminaret 2016.
Demonstrasjon av enkel tjørebrenning under Hyllestadseminaret 2016.
Det skjer mykje i Kvernsteinsparken! Godt at det er let å få bygdefolket med på dugnad for å gjere Parken i stand!
Det skjer mykje i Kvernsteinsparken! Godt at det er lett å få bygdefolket med på dugnad for å gjere Parken i stand!