Årleg program

Årsprogram 2018

Torsdag/fredag 21./22. juni 2018, 10 – 16
Smikurs
For både nybegynnere og vidarekomne
Kursleiar: Bruno Staub, smed frå Sveits (kurset går føre seg på engelsk)
Meir info kjem på fb-sida vår

Laurdag 23. juni, 12 – 16
Kvernsteinsmarknad
Handverksprodukt, lokalmat og aktivitetar for vaksne og barn.

Kvernsteinsmarkaden!
Kvernsteinsmarkaden!

Søndag 24. juni, 10 – 17
Sesongstart i Kvernsteinsparken. Sommarsesongen varer til 26. august.

Her er nokre av våre vertar og omvisarar i 2016. Gode unge folk! Det er tradisjon i Kvernsteinsparken at skuleungdom med topp kvalifikasjonar tar deg med på tur!
Her er nokre av våre vertar og omvisarar i 2016. Gode unge folk! Det er tradisjon i Kvernsteinsparken at skuleungdom med topp kvalifikasjonar tek deg med på tur!

Måndag 25. juni – fredag, 29. juni
Ombygging av kalkomnen i Kvernsteinsparken
Besøk våre murarar når dei bygger om og forbetrar kalkomnen vår!

Fredag, 3. august, om kvelden
Openair-kino: Mamma mia og Mission Impossible
Bygdekinoen viser openair to spennande filmar i Kvernsteinsparken!
Ta med ein stol og varme tepper.
Ved dårleg vêr er filmframvising i Storehuset.
Billettar: Vanleg kinobillettpris som i Vonheim.
I samarbeid med Bygdekinoen og Øen Grendalag.

Søndag 19. august, 12 – 16
Familiesøndag med aktivitetar for heile familien

Sundag 9. september, 12 – 16
Geologiens dag/Kulturminnedagane: MARMOR!
Oppmøte: Kvernsteinsparken
Gratis

Kulturvandringar i Hyllestad
Saman med Hyllestad Folkeakademi og Sogelaget arrangerer Norsk Kvernsteinsenter turar til «gløymde» tidlegare verksemder, buplassar og gardar. Vi høyrer om kven som levde sitt liv der, og korleis det gjekk med dei.
Dato for nye kulturvandringar kjem etterkvart.

Kva skjer i 2019:
Hyllestadseminaret 2019: Tema er kalkomnsbygging
Sjå meir her.

Les vidare om: