Guideheftar og litteratur

Det er skrive mykje om Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Her finn du både nokre av våre guideheftar og vitenskapeleg litteratur.

Booklets and literature on the Hyllestad millstone quarries

Guideheftar

Litteratur

Mykje av litteraturen kring kvernsteinsbrota er skriven av arkeolog Irene Baug. Du finn dei fleste artiklane på hennar academia.edu-side. Den viktigaste boka er:

Den store rapporten om geologi og kartlegging av kvernsteinsbrota i Hyllestad:

  • Heldal, T. and Bloxam, E.G. 2007. Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad. NGU Rapport 2007.079, 120 s. PDF fra NGU

Frå 2009 til 2012 vart det utført eit stort, internasjonalt prosjekt om kvernstein i Noreg (Millstone). Hyllestadbrota var sjølvsagt ein del av prosjektet. Her er boka frå ein viktig konferanse som vart skipa i Bergen og Hyllestad av m.a. Norsk Kvernsteinsenter i 2011:

Lettare litteratur om alt frå geologi til kvernstein i Hyllestad:

  • Storemyr, P. & Løland, T. 2015. Kvernsteinsbrota i Hyllestad: ei historie i tre akter. Tidsskriftet Jol i Sogn, s. 14-16. PDF

Her er resultata frå et stort geologi-prosjekt som vart utførd for nokre år sida. Her er bakgrunnen for Geopark-initiativet som no er tatt:

  • Løland, T & Heldal, T. 2015. Geologien som verdiskapar. Sluttrapport frå HAFS-prosjektet. PDF

Og her er studiane som for fyrste gong satt Hyllestad på det nasjonale «kvernsteinskartet»:

  • Rønneseth, O. 1968. Das Zentrum der ältesten Mühlsteinindustrie in Norwegen. I: Haarnagel, C.W. and Raddatz, K. (eds.) Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte, Karl Wachholtz Verlag, Neumünster, s. 241–252.
  • Rønneseth, O. 1977. Kvernsteinsbrota ved Åfjorden, Sogeskrift frå Hyllestad, hefte 2.

Les vidare om: