Litteratur og guideheftar

Det er skrive mykje om Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Her finn du nokre av våre guideheftar, vitenskapeleg litteratur og den nye serien «Kvernsteinsparkens skrifter».

Booklets and literature on the Hyllestad millstone quarries

Guideheftar

Kvernsteinsparkens skrifter

Norsk Kvernsteinsenter/Kvernsteinsparken driv mykje utvikling og forsking. Frå 2018 samlar vi alle rapportar i serien «Kvernsteinsparkens skrifter»:

Storemyr, P. 2018. Kvernsteinsbruddene i Hyllestad. Kartlegging for Askeladden. Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 1, 60 s. PDF

Storemyr, P. 2018. Tusen år med brytning av kleberstein tok nettopp slutt. En historie om mekanisering og globalisering. Og om å gjenoppdage gammelt håndverk. Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 2, 33 s. PDF

Rüttimann Storemyr, F. 2018. UNESCO Global Geopark i HAFS-regionen: Eit nytt fyrtårn for HAFS og Sogn og Fjordane? Rapport til HAFS Regionråd frå Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 3, 69 s. PDF

Litteratur

Mykje av litteraturen kring kvernsteinsbrota er skriven av arkeolog Irene Baug. Du finn dei fleste artiklane på hennar academia.edu-side. Den viktigaste boka er:

Den store rapporten om geologi og kartlegging av kvernsteinsbrota i Hyllestad:

  • Heldal, T. and Bloxam, E.G. 2007. Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad. NGU Rapport 2007.079, 120 s. PDF fra NGU

Frå 2009 til 2012 vart det utført eit stort, internasjonalt prosjekt om kvernstein i Noreg (Millstone). Hyllestadbrota var sjølvsagt ein del av prosjektet. Her er boka frå ein viktig konferanse som vart skipa i Bergen og Hyllestad av m.a. Norsk Kvernsteinsenter i 2011:

Lettare litteratur om alt frå geologi til kvernstein i Hyllestad:

  • Storemyr, P. & Løland, T. 2015. Kvernsteinsbrota i Hyllestad: ei historie i tre akter. Tidsskriftet Jol i Sogn, s. 14-16. PDF

Her er resultata frå et stort geologi-prosjekt som vart utførd for nokre år sida:

  • Løland, T & Heldal, T. 2015. Geologien som verdiskapar. Sluttrapport frå HAFS-prosjektet. PDF

Og her er studiane som for fyrste gong satte Hyllestad på det nasjonale «kvernsteinskartet»:

  • Rønneseth, O. 1968. Das Zentrum der ältesten Mühlsteinindustrie in Norwegen. I: Haarnagel, C.W. and Raddatz, K. (eds.) Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte, Karl Wachholtz Verlag, Neumünster, s. 241–252.
  • Rønneseth, O. 1977. Kvernsteinsbrota ved Åfjorden, Sogeskrift frå Hyllestad, hefte 2.

Les vidare om: