Litteratur og guideheftar

Det er skrive mykje om Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Her finn du nokre av våre guideheftar, vitenskapeleg litteratur og den nye serien «Kvernsteinsparkens skrifter».

Booklets and literature on the Hyllestad millstone quarries

Guideheftar

Kvernsteinsparkens skrifter

Norsk Kvernsteinsenter/Kvernsteinsparken driv mykje utvikling og forsking. Frå 2018 samlar vi alle rapportar i serien «Kvernsteinsparkens skrifter»:

  • Storemyr, P. 2018. Kvernsteinsbruddene i Hyllestad. Kartlegging for Askeladden. Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 1, 60 s. PDF
  • Storemyr, P. 2018. Tusen år med brytning av kleberstein tok nettopp slutt. En historie om mekanisering og globalisering. Og om å gjenoppdage gammelt håndverk. Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 2, 33 s. PDF
  • Rüttimann Storemyr, F. 2018. UNESCO Global Geopark i HAFS-regionen: Eit nytt fyrtårn for HAFS og Sogn og Fjordane? Rapport til HAFS Regionråd frå Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 3, 69 s. PDF
  • Heldal, T. og Storemyr, P. 2018. Forvaltning av historiske steinbrudd: Innspill til nasjonal strategi Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteinsparkens skrifter, 4, 44 s. PDF

Litteratur

Mykje av litteraturen kring kvernsteinsbrota er skriven av arkeolog Irene Baug. Du finn dei fleste artiklane på hennar academia.edu-side. Den viktigaste boka er:

Den store rapporten om geologi og kartlegging av kvernsteinsbrota i Hyllestad:

  • Heldal, T. and Bloxam, E.G. 2007. Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad. NGU Rapport 2007.079, 120 s. PDF frå NGU

Frå 2009 til 2012 vart det utført eit stort, internasjonalt prosjekt om kvernstein i Noreg (Millstone). Hyllestadbrota var sjølvsagt ein del av prosjektet. Her er stor rapport om kvernsteinshogging av Kvernsteinsparkens eigen Torbjørn Løland:

  • Løland, T. 2018: Kvernsteinshogging i Norge. Om handverket knytt til kvernsteinsproduksjonen. Millstone-rapport, NGU-rapport. nr. 2018.003. PDF frå NGU.

Og her er boka frå ein viktig konferanse som vart skipa i Bergen og Hyllestad av m.a. Norsk Kvernsteinsenter i 2011:

Lettare litteratur om alt frå geologi til kvernstein i Hyllestad:

  • Storemyr, P. & Løland, T. 2015. Kvernsteinsbrota i Hyllestad: ei historie i tre akter. Tidsskriftet Jol i Sogn, s. 14-16. PDF

Her er resultata frå et stort geologi-prosjekt som vart utførd for nokre år sida:

  • Løland, T & Heldal, T. 2015. Geologien som verdiskapar. Sluttrapport frå HAFS-prosjektet. PDF

Og her er studiane som for fyrste gong satte Hyllestad på det nasjonale og internasjonale «kvernsteinskartet»:

  • Rønneseth, O. 1968. Das Zentrum der ältesten Mühlsteinindustrie in Norwegen. I: Haarnagel, C.W. and Raddatz, K. (eds.) Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte, Karl Wachholtz Verlag, Neumünster, s. 241–252.
  • Rønneseth, O. 1977. Kvernsteinsbrota ved Åfjorden, Sogeskrift frå Hyllestad, hefte 2.

Les vidare om: