«Citizen Science» i Kvernsteinsparken?

Diskusjonar om «Citizen Science» i Kvernsteinsparken. Frå venstre: Martina og Julia frå RGZM i Tyskland, Meinrad frå Høgskulen på Vestlandet, Torbjørn frå Hyllestad og Dag Olav frå Høgskulen på Vestlandet
Diskusjonar om «Citizen Science» i Kvernsteinsparken. Frå venstre: Martina og Julia frå RGZM i Tyskland, Meinrad frå Høgskulen på Vestlandet, Torbjørn frå Hyllestad og Dag Olav frå Høgskulen på Vestlandet

Korleis kan museum og forskingsinstitusjonar få eit bredt publikum interesserte i forsking? 1. og 2. mai hadde Kvernsteinsenteret besøk frå Tyskland og Bergen for å drøfte dette spørsmålet. Norsk Kvernsteinsenter er med i eit forskingsnettverk om «materialitet» i forsking og didaktikk som vert koordinert av Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Les meir