Kvernsteinsbrota i Hyllestad i «Kulturminnesøk» og «Askeladden»

Kvernsteinsparken i Hyllestad slik han no ser ut i Kulturminnesøk, Riksantikvarens offentlege database basert på Askeladden
Kvernsteinsparken i Hyllestad slik han no ser ut i Kulturminnesøk, Riksantikvarens offentlege database basert på Askeladden

Vi har fleire gonger tidlegare rapportert om framdrifta i «Kartleggingsprosjektet» . Det er eit prosjekt støtta av Riksantikvaren for å legge inn oppdaterte opplysningar om kvernsteinsbrota i Hyllestad i den nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden». No er prosjektet førebels avslutta med mykje innlagd informasjon og ein større, open rapport.

Prosjektet vart kalla «Kartverktøy for forvalting av steinbrotlandskapet i Hyllestad» (2016-17) og har hatt Riksantikvaren, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hyllestad kommune, Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse som partnarar.

Hovudformålet har vore å legge inn Noregs og Nord-Europas største steinbrotlandskap frå vikingtida og mellomalderen på ein moderne måte i Askeladden, Riksantikvarens nasjonale database for kulturminne. Men prosjektet har også hatt andre mål, som du kan lese om her.

Her er nokre av resultata frå prosjektet:

  • Innlegging av heile steinbrotlandskapet i Hyllestad som kulturmiljø i Askeladden, for forvalting. Heile kulturmiljøet kan også sjås i Kulturminnesøk, men visinga er enno ikkje fullt operativ.
  • Utarbeiding av mal for detaljert kartlegging, mellom anna med LiDAR (radarskanning frå fly) som grunnlag
  • Innlegging av ein testdel (Kvernsteinsparken) frå kartlegginga i Askeladden – som såkalla «lokalitetar» og «enkeltminne», for forvalting. Kan også sjås på Kulturminnesøk
  • Utarbeiding av lokale, GIS-basert temakart for formidling og forsking
  • Forslag til forbetringar for korleis gamle steinbrot vert innlagde i Askeladden
  • Forslag til tema til diskusjon når det gjeld definisjon og avgrensing av eit stort steinbrotlandskap som kulturmiljø

I dei kommande åra vil heile steinbrotlandskapet verte kartlagd på nytt – og litt om litt verte å finne i detaljert form i Askeladden.

I rapporten vert heile arbeidet beskrive. Prosjektet kan sjås på som eit case-studium for hjelp til kartlegging av også andre gamle steinbrot – og innlegging i Askeladden.

Her er den opne rapporten:

kvernsteinsparkens-skrifter-1-bilde-forsideStoremyr, P. 2018. Kvernsteinsbruddene i Hyllestad. Kartlegging for Askeladden. Rapport til Riksantikvaren fra Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad. Kvernsteins­parkens skrifter, 1, 60 s. Last ned PDF

Nokre kart frå prosjektet:

Kvernsteinsparken: Lokalt temakart for formidling, forsking og forvalting
Kvernsteinsparken: Lokalt temakart for formidling, forsking og forvalting
Skjermdump frå Kulturminnesøk med alle kulturminne kring Hyllestad sentrum. Steinbrota som er lagd inn som kulturmiljø visast med grå farge.
Skjermdump frå Kulturminnesøk med alle kulturminne kring Hyllestad sentrum. Steinbrota som er lagd inn som kulturmiljø visast med grå farge.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.