Kvernsteinsbrota i Hyllestad i «Kulturminnesøk» og «Askeladden»

Kvernsteinsparken i Hyllestad slik han no ser ut i Kulturminnesøk, Riksantikvarens offentlege database basert på Askeladden
Kvernsteinsparken i Hyllestad slik han no ser ut i Kulturminnesøk, Riksantikvarens offentlege database basert på Askeladden

Vi har fleire gonger tidlegare rapportert om framdrifta i «Kartleggingsprosjektet» . Det er eit prosjekt støtta av Riksantikvaren for å legge inn oppdaterte opplysningar om kvernsteinsbrota i Hyllestad i den nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden». No er prosjektet førebels avslutta med mykje innlagd informasjon og ein større, open rapport. Les meir